HIPODROM MOST a.s.

Aktuální informace – 72. Jarní cena klisen

Vážení účastníci dostihového provozu,

přinášíme Vám aktuální informace k dostihovému dni; 72. Jarní ceně klisen, která se uskuteční na mosteckém hipodromu v pátek 12. června 2020 od 13.00 hodin.

V reakci na stav dráhy během zahajovacího dostihového dne Vás ujišťujeme, že dostihová dráha je pravidelně zavlažována a také díky srážkám v minulých dnech bude stav dráhy kolem 3.5 (dobrá).

Zodpovědnou osobou za ustájení koní je s platností od 1. června 2020 jmenován Václav Štědronský, bývalý správce areálu. Telefonní kontakt na něj je 725 988 941. V jednotlivých dvorech budou nově k dispozici 50l vědra na vodu v dostatečném množství pro případ nečekaných problému s napáječkami a vyvedené hadice s pitnou vodou.

Dle aktuálních nařízení epidemiologů se bude moci od 8. června 2020 účastnit akcí maximálně 500 osob, tzn., že dostihy se budou i tentokrát konat bez přítomnosti veřejnosti, avšak nově za přítomnosti majitelů startujících koní. Po domluvě s Jockey Clubem ČR bude do 8. června 2020 upřesněno, zdali bude možná na jednu zúčastněnou stáj přítomnost jedné nebo dvou osob.

Vstup do areálu bude umožněn, stejně jako během zahajovacího dostihového dne, pouze spodním vjezdem směrem od golfového hřiště (ulice Skyřická). Pro účastníky dostihového dne platí povinnost figurovat na jmenném seznamu, který spravuje Jockey Club ČR. Osoby nefigurující na tomto seznamu nebudou do areálu vpuštěny. Při příjezdu budou všichni účastnici dostihového dne poučeni o konkrétních hygienických nařízeních, které bude nutné během mítinku dodržovat.

Na dostihový den 12. června 2020 se mohou akreditovat novináři po vyplnění žádosti.

Kontakty

HIPODROM MOST a.s.
K Hipodromu 213
434 01 Most

telefon: +420 602 817 128
e-mail: as@hipodrom.cz