HIPODROM MOST a.s.

Organizační opatření pro příjezd koní a účastníků dostihů během sezony 2019 na Hipodromu Most

Vzhledem k nastalé situaci, kdy se čím dál tím větší množství účastníků a návštěvníků mosteckých dostihů snaží parkovat v těsném okolí stájí a opakovaně tak dochází k poškozování základové desky parkurové haly a dalšího majetku společnosti, jsme nuceni učinit následující opatření, která vstupují v platnost od prvního dostihového dne pořádaného v neděli 14. dubna 2019.

  • Spodní vjezd do areálu (odbočka z ulice Pražská do ulice Skyřická) je určen pouze pro transport koní. Tímto vjezdem bude do areálu Hipodromu vpuštěn pouze ten vůz, který přepravuje koně vč. personálu stáje uvnitř vozu.
  • Všichni ostatní účastníci dostihového dne, kteří se přepravují vlastním vozem (vč. dostihové komise, rozhodčích, majitelů, trenérů, jezdců, ošetřovatelů a další) využijí hlavní vjezd do areálu (z ulice Čepirožská do ulice K Hipodromu) a zaparkuji na hlavním parkovišti.
  • Volný vstup do areálu bude na základě Smlouvy o zajištění dostihového provozu umožněn členům Rady JCČR, majitelům, trenérům a jezdcům s platnou licencí, členům dostihové komise, rozhodčím a členům orgánu JCČR.
  • Nad rámec Smlouvy o zajištění dostihového provozu bude poskytnuto parkování zdarma členům Rady JCČR, členům dostihové komise, rozhodčím a členům orgánu JCČR.

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že dalšímu rozvoji areálu a dostihů na mosteckém Hipodromu velmi pomůže, pokud budou účastníci a návštěvníci dostihových dní respektovat toto organizační opatření.

Kontakty

HIPODROM MOST a.s.
K Hipodromu 213
434 01 Most

telefon: +420 602 817 128
e-mail: as@hipodrom.cz