HIPODROM MOST a.s.

Podmínky vstupu na zítřejší dostihy

NÁVŠTĚVNÍCI DOSTIHŮ JSOU OSOBNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA TO, ŽE SPLŇUJÍ PODMÍNKY STANOVENÉ AKTUÁLNÍ LEGISLATIVOU, PŘEDEPSANOU PRO ÚČAST NA HROMADNÝCH VEŘEJNÝCH AKCÍCH.
NEDODRŽENÍ ČI OBCHÁZENÍ TĚCHTO PODMÍNEK MŮŽE BÝT POSTIHOVÁNO SANKCEMI, UDĚLENÝMI KOMPETENTNÍMI ORGÁNY.

Kontakty

HIPODROM MOST a.s.
K Hipodromu 213
434 01 Most

telefon: +420 602 817 128
e-mail: as@hipodrom.cz